02.06.2017 »NP SBOP« ŠTIPENDIJA

Opravili smo žrebanje števil za pisni preizkus, ki bo letos potekal v naši odvetniški pisarni 09.06.2017, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor (PC Slavija).

Program pisnega dela preizkusa:

8.30 – 9.30 ure – tema dr. Vesne Rijavec
9.30 – 10.30 ure – tema Jureta Bračka
10.30 – 10.45 ure – krajši odmor
10.45 – 11.45 ure – tema doc. dr. Vesne V. Godina
11.45 – 12.45 ure – tema Tineta Križaniča
12.45 – 14.00 ure – odmor za kosilo
14.00 – 15.00 ure – tema ddr. Matjaža Muleja
15.00 – 16.00 ure – tema Dejana Zavca

Pisne izdelke bomo posredovali članom izredne komisije, ki bodo izdelke ocenili. Vsak član bo ocenil temo, ki jo je pripravil, v razponu od 0-100 točk.

Kandidati 2. kroga od desne proti levi: POJBIČ Mihael, KENDA Renato, DAJČMAN Nina, KRIŠTOFIČ Marko, KOKERIĆ Aleksander