29.06.2016 – »NP SBOP« ŠTIPENDIJA

Izredna komisija je ocenila pisne izdelke kandidatov. Najbolje ocenjen kandidat je zbral 460 od možnih 600 točk, zadnjeuvrščen finalist (5.) pa je zbral 405 točk od možnih 600 točk.

V 3. krog se uvrstijo naslednji kandidati:

Dajčman Nina
Galun Nino
Messner Aleksandra
Mijailović Tim
Šilec Sašo

Imena in priimki finalistov so objavljena po abecednem vrstnem redu in ne po doseženem številu točk.

Finalisti bodo posebej obveščeni o datumu razgovora.