29.06.2017 IZKUŠNJE NAŠEGA ŠTIPENDISTA SAŠA ŠILCA

Mineva približno leto dni odkar sem bil v sklopu razpisa izbran za štipendista Odvetniške pisarne ŠTELCER|BERKOVIČ za študijsko leto 2016/2017 in tako dobil priložnost preizkusiti svoje znanje in sposobnosti v delovnem okolju odvetniške pisarne.

V sklopu praktičnega dela sem se marsikaj naučil in dobil vpogled v zakulisje odvetniškega poklica, ki nam je študentom sicer nepoznano. Izjemno cenim ponujeno priložnost, da sem lahko presegel običajen potek študija in pridobljeno znanje preizkusil v praksi pod mentorstvom osebja v odvetniški pisarni. Že od samega začetka sem se v kolektivu dobro počutil in z veseljem sem opravljal praktični del našega sodelovanja. Ob tem bi Izpostavil predvsem medsebojni odnos celotne sestave kolektiva, ki je na res visokem nivoju in zelo pripomore k uspešnemu delu. Ob odličnem sodelovanju bi želel posebej izpostaviti tudi prilagodljivost in razumevanje za vse študijske in obštudijske obveznosti in podporo pri študiju.

Prijava na razpis in opravljanje praktičnega dela mi je v prvi vrsti predstavljalo izziv, saj sem želel v praksi preizkusiti sebe in svoje znanje, ki sem ga pridobil tekom študija. Cenim zaupanje, ki sta mi ga odvetnika izkazala ko sta mi v sklopu praktičnega dela dodelila konkretne zadolžitve, ki sem se jih trudil izpolnjevati po svojih najboljših močeh. Opravljanje dela je pripomoglo k samokritičnosti, osebni rasti in odkrivanju pomanjkljivosti tako v znanju, kot tudi v siceršnjih sposobnostih pisanja in drugih opravil, s katerimi sem se srečal prvič. V sklopu sodelovanja in opravljanja najrazličnejših pravnih opravil sem dobil veliko mero vneme za študij, pridobljene izkušnje in znanje pa mi bodo gotovo prišle prav tudi pri delu v prihodnje.

Prijavo na projekte bi priporočil prav vsem študentom, ki jih zanima odvetniško delo. Menim, da so tovrstne priložnost redke in da jih je zato potrebno izkoristiti in pokazati, da smo študenti željni znanja in pridobivanja izkušenj že v času študija.

Avtor : Sašo Šilec