TEAM BUILDING ali KAKO MOTIVIRATI

»TEAM BUILDING« ali »IZGRADNJA TIMA« ali »JAČANJE TIMA« ali »POGLABLJANJE TIMSKEGA SODELOVANJA« (slovenski prevodi povzeti po Terminologišču Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša).

Prevodi ne odražajo ne izključno pravilnega, ne izključno želenega cilja, ki ga vsak vodja želi s tovrstnimi srečanji z zaposlenimi doseči. Četudi je velikokrat zmotno razumljen kot neustrezna metoda povečevanja delovne uspešnosti, še zlasti pa rezultatov dela, je po mnenju mnogih vodilnih delavcev »najpomembnejša naložba v zaposlene«. Gradi zaupanje, odpravlja konfliktne situacije, vzpodbuja komunikacijo, ter povečuje sodelovanje. Pri načrtovanju  je smiselno spoštovati nekaj izhodišč, pravil, oz. usmeritev, katerih dosledno izvajanje zagotavlja uspešnejše, zadovoljnejše, predvsem pa veliko bolj angažirane sodelavce. Pravila niso uniformna, še manj izključna, ali po številu omejena. Narekujejo jih izkušnje, lastne zapišem v nadaljevanju.

Potrdim lahko, da je uspešen team building vsak dogodek, ki niti približno ni podoben, kaj šele enak vsakodnevnemu delu na delovnem mestu. Vsebinsko raznolike, predvsem pa z delom nepovezane naloge in cilji, doprinesejo k učinkovitejšem sodelovanju in boljšim rezultatom. Pri tem uspeh zagotavlja predvsem določitev skupnega cilja, delitev nalog in predvsem zmožnost prepustiti se situaciji. Bistvo team buildinga namreč ni deliti pohvale tistim, ki so na delovnem mestu najboljši, ali grajati tiste, ki (še) to niso, temveč slednjim dati možnost, da to zmorejo in prvim, da jim to omogočijo. Skupna izkušnja pri prizadevanju doseči cilj postane pomemben dejavnik razumevanja sodelavca, še posebej, če gre za novo izkušnjo za vsakega člana ekipe. Izbira teme vsakoletne gradnje tima tako neizbežno predstavlja prvi in hkrati najpomembnejši korak načrtovanja. Meja pri tem ni.

Vsekakor pa vsak dogodek namenjen izboljšanju timskega sodelovanja ne bo prinesel želenih rezultatov v delovnem okolju, v kolikor dogodek ne bo imel epiloga v vsakodnevnem delu, saj bo le tako doprinesel k lažjemu medsebojnemu razumevanju, ter izboljšanim rezultatom dela.