Odvetnik

Jaka Svatina Lorenci

Diplomiral je leta 2008 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru iz področja nepremičninskega prava. Poklicno pot je po diplomiranju nadaljeval v odvetniški pisarni kot odvetniški pripravnik. V okviru narave dela in želje po pravnih premikih, je s tem bila tudi začrtana nadaljnja poklicna želja, ki ji sledi še danes. Odlikuje ga posluh za stranke, vztrajnost in želja po pravičnosti. Dodatna znanja in delovne izkušnje je po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2014, pridobival v občinski upravi in sodstvu (Okrajno sodišče v Mariboru), kar sedaj oboje s pridom uporablja pri delu v odvetniški pisarni ŠTELCER | BERKOVIČ, kjer je zaposlen od 1.2.2015 dalje. Ima opravljen strokovni izpit za zastopnika blagovnih znamk in modelov. Njegovo področje dela se nanaša na izvršilno pravo, gospodarsko pravo, pravo blagovnih znamk, pravo varstva potrošnikov in stvarno pravo, kjer pri delu zraven slovenskega jezika uporablja tudi nemški in angleški jezik.

Področja dela

– Izvršilni postopki
– Gospodarsko pravo
– Pravo industrijske lastnine
– Pravo varstva konkurence
– Stvarno pravo
– Upravno pravo

Znanje tujih jezikov

Nemški in angleški jezik

Kontakt

tel: +386 2 22 99 304
mail: jsl.stelcer@berkovic.si

Odvetniška pripravnica

Polona Podlesnik

Magistrirala je leta 2017 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja gospodarskega pogodbenega prava. Sočasno s študijem je delala v pravni pisarni gospodarske družbe, kjer je bila odgovorna predvsem za realizacijo izvršilnih in insolventnih postopkov ter delovanje pravnega arhiva, in v računovodski pisarni, kjer je bila odgovorna za dela s področja bilančnega prava. Komunikacijske, organizacijske in vodstvene kompetence, pridobljene z delom, je izpopolnila tudi z aktivnim delovanjem v študentskem predstavništvu, tako na ravni fakultete kot univerze. Po končanem študiju, se je leta 2017 kot odvetniška pripravnica zaposlila v Odvetniški pisarni ŠTELCER | BERKOVIČ, s čimer je sledila svoji želji po zarisu karierne poti v odvetništvu. Pri njenem delu jo odlikujejo natančnost, iznajdljivost in kreativnost, med svoje največje prednosti pa šteje analitično razmišljanje, logično sklepanje in dobro presojo. Je aktivna članica humanitarnega društva, s čimer uresničuje svojo željo in veselje do projektnega dela in organizacije dogodkov ter dobrodelnega udejstvovanja. Verjame, da je uspešno delo rezultat strokovnega pristopa, ki temelji na znanju, prijaznega odnosa in veselja do dela.

Znanje tujih jezikov

Angleški, nemški in hrvaški jezik

Kontakt

tel: +386 2 22 99 300
mail: pp.stelcer@berkovic.si

Strokovna sodelavka

Katja Krampl

Diplomirala leta 2010 na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, smer Poslovanje, modul Management in informatika. V odvetništvu je aktivna že od leta 2008. V odvetniški pisarni ŠTELCER | BERKOVIČ koordinira delo odvetniške pisarne. Njeno vodilo je natančnost, strokovnost, ažurnost in posluh za potrebe strank. Pri svojem delu redno uporablja angleški, nemški in hrvaški jezik.

Znanje tujih jezikov

Angleški, nemški in hrvaški jezik

Kontakt

tel: +386 2 22 99 300
mail: stelcer@berkovic.si